Sprawdź prędkość swojego Internetu

Jeśli jesteś użytkownikiem sieci POZMAN i korzystasz jej przyłącza, to proste narzędzie pozwoli Ci wykonać test szybkości łącza internetowego z Twojego komputera do serwera Speedtest w sieci POZMAN. Serwer testowy zostanie wybrany automatycznie (Poznan: PCSS). Aby rozpocząć test kliknij START.

Uwagi

Jeśli Twoim dostawcą łącza internetowego nie jest sieć POZMAN, a chcesz wykonać test szybkości do serwera Speedtest w sieci POZMAN zlokalizowanego w PCSS, skorzystaj z portalu https://www.speedtest.pl/. Następnie z listy dostępnych serwerów Speedtest wybierz pozycję Poznan PCSS.

Pamiętaj, że prędkość Twojego Internetu zależy też od parametrów i wydajności urządzenia, na którym wykonujesz test, w tym zainstalowanego i uruchomionego oprogramowania, pory dnia, a nawet ilości osób korzystających z Twojego łącza internetowego. W przypadku użycia sieci WiFi wynik jest także uzależniony od standardu karty sieciowej w Twoim urządzeniu, umiejscowienia routera oraz od możliwych zakłóceń wywoływanych przez inne sieci w Twoim otoczeniu.

Zobacz także testowanie wydajności połączenia.